POETSEN

STRIJKEN

DIENSTENCHEQUES

ZELFSTANDIGE

KERSVERSE MOEDER

057/48 85 66

ESF

Net’antwerk wil drie sociale doelstellingen realiseren: creatie van bijkomende duurzame tewerkstelling voor kansengroepen, een passend antwoord bieden op lokale collectieve en individuele behoeften en mensen in hun eigen buurt tewerkstellen en zodoende de sociale samenhang van onze samenleving op peil houden.

 

Net@werk wil zijn sleutelrol vervullen door: het ontwikkelen van de gepaste dienstverlening afgestemd op de maatschappelijke noden in het werkingsgebied van de Westhoek, het samenwerken met relevante partners in het rekruteren van werknemers uit de kansengroepen, het creëren van duurzame tewerkstelling in eigen streek voor kansengroepen, intensief begeleiden en ondersteunen van werknemers gedurende hun volledige loopbaan met bijzondere aandacht voor de startfase.

 

Met gerichte opleidingen willen we inzetten op taal. Taal kennen/begrijpen en beheersen is een belangrijke schakel in de doorgroeimogelijkheden van een werknemer. We willen bereiken dat collega’s en werkgever elkaar begrijpen. Via het ESF-traject kunnen we hiervoor de gepaste opleidingen voorzien voor alle werknemers. Huishoudhulpen kunnen door middel van deze gerichte opleidingen beter inspelen op situaties op de werkvloer. Door zich beter te kunnen uitdrukken, willen we stressvolle situaties voor onze werknemers tot een minimum kunnen beperken.

 

Daarnaast wil Net’antwerk inzetten op een toegankelijkere onthaalbrochure. Door taalopleiding aan te beiden, willen we inspelen op de leerbehoefte van de Nederlandse taal. Werkzoekenden kunnen zo eveneens gestimuleerd worden om de taal te leren.

 

Met de financiële steun van het ESF-project is er ruimte om werknemers te begeleiding bij het ergonomische luik van hun job. Zowel poetsen als strijken is fysiek belastend. Door in de lessen dieper in te gaan op bepaalde ergonomische technieken en meer vanuit de praktijk te vertrekken hopen we de ergonomisch gerelateerde afwezigheden te kunnen verminderen.  In de maand mei gingen reeds enkele opleidingen ergonomie door (zowel voor de arbeiders als voor de bedienden).

 

Voor dit project krijgt Net’antwerk financiële steun.

Huishoudhulp Net'antwerk

© 12/2022 Net'antwerk

Ondernemingsnummer: BE 0879 109 713

Contact

+32 (0)57 48 85 66

info@netantwerk.be

Dehemlaan 8b

8900 Ieper